IN-Gent voert als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) het integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse Overheid uit in Gent.​

IN-Gent ondersteunt anderstalige nieuwkomers met lessen maatschappelijke oriëntatie, toeleiding naar werk of onderwijs, informatie over cursussen Nederlands, het organiseren van oefenkansen en het opbouwen van een netwerk. Als expert op het vlak van etnisch culturele diversiteit verleent IN-Gent advies en ondersteuning aan organisaties, lokaal bestuur, voorzieningen en verenigingen. Via beeldvormingscampagnes sensibiliseert IN-Gent de Gentenaars om diversiteit te omarmen.​

​IN-Gent is ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit de samenleving verrijkt. Door samen te werken met partners streeft IN-Gent naar een superdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.​

Meer informatie: www.in-gent.be

Contacteer IN-Gent

Kongostraat 42

9000 Gent

Mail naar info@in-gent.be of bel naar 09 265 78 40